0
Twój koszyk jest pusty.

Wydarzenia


 

 

Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Mamy nadzieję że witryna ta stanie się wirtualnym odbiciem naszej szkoły, źródłem informacji i miejscem wymiany poglądów. W miarę jej rozwoju tworzyć będziemy nowe działy korzystając z talentów naszych uczniów i współpracowników.

Budynek szkoły
Budynek szkoły

 

KONCEPCJA  SZKOŁY

 

 

„Nasza szkołą jest przyjazna i bezpieczna,

zapewnia dobrą edukację, rozwija talenty: 

językowe, artystyczne i sportowe,

uczy tolerancji  i patriotyzmu.”

 

 

 

 

Szkoła

1. Dba o harmonijny rozwój ucznia
2. Jest przyjazna

 •  Zapewnia życzliwą atmosferę, sprzyjającą nauce i pracy
 • Uwzględnia i zaspakaja potrzeby uczniów
 • Jej wystrój stwarza ciepły domowy klimat

3. Jest bezpieczna

 • Rozwiązuje problemy uczniów
 •  Systematycznie są organizowane apele profilaktyczne i porządkowe
 •  Realizowany jest program profilaktyczny
 •  Bezpieczeństwo zapewnia baza w postaci monitoringu i domofonu
 •  Prowadzone są stałe dyżury nauczycieli i pracowników obsługi

4. Zapewnia dobrą edukację i zaspakaja potrzeby edukacyjne

 •  Dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów
 •  Wyrównuje i zwiększa szanse edukacyjne
 •  Daje solidne podstawy do kontynuowania nauki
 •  Pozwala uzyskać wyniki adekwatne do możliwości
 •  Umożliwia rozpoznawanie zainteresowań
 •  Pomaga w wyborze zawodu

5. Rozwija talenty językowe, artystyczne i sportowe

 • Prowadzona jest klasa angielska
 • Istnieje możliwość uczenia się trzech języków obcych
 • Proponuje szeroką ofertę kół, rozwijających zdolności aktorskie, taneczne, muzyczne, plastyczne
 • Stwarza możliwości prezentacji talentów
 • Dba o rozwój fizyczny podczas lekcji i kół sportowych, zapewniając możliwość udziału w rozgrywkach międzyszkolnych


6. Uczy tolerancji

 •  SU przygotowuje apel na dzień Tolerancji
 •  Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do wiedzy, pomocy, są szanowani i sprawiedliwie oceniani
 •  Młodzież romska korzysta z programu wyrównywania szans edukacyjnych
 •  Szkoła współpracuje z kościołami różnych wyznań
 •  Społeczność gimnazjum funduje naukę i utrzymanie chłopcu z Afryki w ramach programu „Adopcja serca”
 •  Zorganizowana została prelekcja na temat sytuacji w Indiach

7. Uczy patriotyzmu

 •  Przygotowywanie apeli i akademii na święta narodowe
 •  Organizuje miejskie uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitwy o Monte Cassino
 •  Uczestniczy w miejskich, ogólnopolskich uroczystościach patriotycznych
 •  Brała udział w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino w Anconie. Bolonii i Lenino
 •  Co roku organizuje Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Niech płynie w niebo dumny śpiew”