0
Twój koszyk jest pusty.

Aktualności


Zapisy do pierwszej klasy przyszłej

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze dot.:
- określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 dokumenty - ZAKŁADKA - DOKUMENTY I PLIKI DO POBRANIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 3 W NASZYM GIMNAZJUM

 

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 16 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY DO GIMNAZJUM NR 16 IM BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU PRZY UL. SZENWALDA 2 WRACA OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3.
W LUTYM PROWADZONY BĘDZIE NABÓR DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH. WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH I SZÓSTYCH DEKLARUJĄCYCH CHĘĆ ZMIANY OBECNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM GIMNAZJUM.

NA TEMAT NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁA PRZEKAŻE INFORMACJE WE WŁAŚCIWYM TERMINIE

 

szkoła oferuje

 • Naukę języka angielskiego nowoczesnymi metodami
 •  Możliwość wyboru nauki drugiego języka spośród: niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego
 •  Okazję do rozwijania i prezentowania talentów artystycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, sportowych
 •  Możliwość przygotowania i udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, turniejach i festiwalach
 •  Wszechstronną edukację informatyczną oraz stały dostęp do Internetu
 •  Zajęcia na basenie
 •  Wyjazdy zagraniczne i możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów europejskich
 •  Pomoc pedagoga i psychologa oraz doradcy zawodowego w wyborze zawodu oraz wspomaganiu rozwoju ucznia
 •  Indywidualną pracę z uczniem
 •  Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe

Uczniom umożliwiamy

 •  Korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej
 •  Pozostawienie w szkole podręczników w indywidualnych zamykanych szafkach
 •  Rozwijanie talentów sportowych w ramach SKS w nowoczesnej sali gimnastycznej oraz na boisku wielofunkcyjnym
 •  Współpracę z wojskiem i kombatantami oraz ze szkołami noszącymi imię Bohaterów Monte Cassino w Polsce
 •  Wyjazdy na uroczystości rocznicowe Bitwy o Monte Cassino do Włoch i Warszawy
 •  Poznawanie kraju i integrację młodzieży podczas wycieczek klasowych oraz wyjść do teatru, kina, filharmonii i muzeum
 •  Udział w projektach unijnych
 •  Działalność w wolontariacie
 •  Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 •  Działalność w Młodzieżowej Grupie Liderów

 

 

 

Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Mamy nadzieję że witryna ta stanie się wirtualnym odbiciem naszej szkoły, źródłem informacji i miejscem wymiany poglądów. W miarę jej rozwoju tworzyć będziemy nowe działy korzystając z talentów naszych uczniów i współpracowników.

Budynek szkoły
Budynek szkoły

 

KONCEPCJA  SZKOŁY

 

 

„Nasza szkołą jest przyjazna i bezpieczna,

zapewnia dobrą edukację, rozwija talenty: 

językowe, artystyczne              i sportowe,

uczy tolerancji

  i patriotyzmu.”

 

 

 

 

Szkoła

1. Dba o harmonijny rozwój ucznia
2. Jest przyjazna

 •  Zapewnia życzliwą atmosferę, sprzyjającą nauce i pracy
 • Uwzględnia i zaspakaja potrzeby uczniów
 • Jej wystrój stwarza ciepły domowy klimat

3. Jest bezpieczna

 • Rozwiązuje problemy uczniów
 •  Systematycznie są organizowane apele profilaktyczne i porządkowe
 •  Realizowany jest program profilaktyczny
 •  Bezpieczeństwo zapewnia baza w postaci monitoringu i domofonu
 •  Prowadzone są stałe dyżury nauczycieli i pracowników obsługi

4. Zapewnia dobrą edukację i zaspakaja potrzeby edukacyjne

 •  Dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów
 •  Wyrównuje i zwiększa szanse edukacyjne
 •  Daje solidne podstawy do kontynuowania nauki
 •  Pozwala uzyskać wyniki adekwatne do możliwości
 •  Umożliwia rozpoznawanie zainteresowań
 •  Pomaga w wyborze zawodu

5. Rozwija talenty językowe, artystyczne i sportowe

 • Prowadzona jest klasa angielska
 • Istnieje możliwość uczenia się trzech języków obcych
 • Proponuje szeroką ofertę kół, rozwijających zdolności aktorskie, taneczne, muzyczne, plastyczne
 • Stwarza możliwości prezentacji talentów
 • Dba o rozwój fizyczny podczas lekcji i kół sportowych, zapewniając możliwość udziału w rozgrywkach międzyszkolnych


6. Uczy tolerancji

 •  SU przygotowuje apel na dzień Tolerancji
 •  Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do wiedzy, pomocy, są szanowani i sprawiedliwie oceniani
 •  Młodzież romska korzysta z programu wyrównywania szans edukacyjnych
 •  Szkoła współpracuje z kościołami różnych wyznań
 •  Społeczność gimnazjum funduje naukę i utrzymanie chłopcu z Afryki w ramach programu „Adopcja serca”
 •  Zorganizowana została prelekcja na temat sytuacji w Indiach

7. Uczy patriotyzmu

 •  Przygotowywanie apeli i akademii na święta narodowe
 •  Organizuje miejskie uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitwy o Monte Cassino
 •  Uczestniczy w miejskich, ogólnopolskich uroczystościach patriotycznych
 •  Brała udział w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino w Anconie. Bolonii i Lenino
 •  Co roku organizuje Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Niech płynie w niebo dumny śpiew”